'Country lane, autumn'

'Country lane, autumn'

'Country lane, autumn'